Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Koszyk jest pusty
Zamów
 
Wstecz TYR Polska   /   Obsługa Klienta   /   Regulamin

Produkty

 
 
 

Newsletter

 
Chcę otrzymywać newsletter TYR Polska
 

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego TYR Polska
 
I. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego TYR Polska ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy TYR Polska w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach). 
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego TYR Polska korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.
4. Sprzedawcą w sklepie internetowym TYR Polska jest Nordic Swim and Sport Polska, z siedzibą w Baninie przy ulicy Lotniczej 37, NIP 5892010363
 
II. Oferta
1. Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy TYR Polska są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną. Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym TYR Polska są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT.
3. Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów.
4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia powiększona o ustalone koszty transportu towaru. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia wskazana jest cena, która jest tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia, powiększoną o koszty transportu.
5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu Internetowego TYR Polska może odbiegać od rzeczywistości.
6. Gwarancja producenta w zależności od grupy produktowej wynosi:
- stroje treningowe i startowe - 6 miesięcy
- sprzęt treningowy - 6 miesięcy
- torby i plecaki - 1 rok
 
III. Zasady składania zamówień
1. Podstawą do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail.
3. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
4. Klient Sklepu Internetowego TYR Polska jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. 
5. Złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane e-mailem.
6. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.
7. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 14 dni.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który do Kupującego jest wysyłany wraz z zamówionym towarem.
9. Ilość sztuk zakupionego produktu wyświetlana jest podczas zakupu.
 
IV. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru
1. Podstawą do reklamacji jest w szczególności dowód zakupu.
2. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. W takim przypadku do zwracanego towaru Klient powinien dołączyć informacje o sposobie zwrotu zapłaty. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
3. Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki. Nowe produkty zostaną ponownie wysłane.
4. Zwrot (odesłanie) zamówionego towaru następuje na koszt Klienta. Klient powinien poinformować sprzedawcę o zwrocie. Zwroty należy przesyłać na adres: Nordic Swim and Sport Polska, Rekcin, ul Czereśniowa 4, 83-010 Straszyn.
5. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. (Obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki). 
6. Klient może składać reklamacje: (i) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@tyrpolska.pl, (ii) na piśmie na adres: Nordic Swim and Sport Polska, Rekcin, ul Czereśniowa 4, 83-010 Straszyn.
 
V. Postanowienia końcowe
1. Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególność w razie zmiany stanu prawnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym TYR Polska oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 

Stroje i sprzęt sportowy dla pływaków i triathlonistów!

TYR zawdzięcza swoją nazwę mitycznemu nordyckiemu bóstwu wojowników i atletów, jest wcieleniem ducha spotrowego współzawodnictwa i symbolem odwagi oraz zwycięstwa. Założona w 1985 r., firma TYR poświęca się z pasją rozwijaniu najnowszej generacji strojów i akcesoriów pływackich zarówno dla zawodowców, jak i dla amatorów, jest modelowym przykładem innowacyjności i stylu.
 

TYR Polska

Obsługa Klienta »
Tabele rozmiarów »
Sklepy TYR »
Stoisko mobilne »
 

Dane firmy »
O nas »
Regulamin »
Polityka prywatności »